Asiakaskysely perhepalveluiden uudistukseen liittyen/
Kundenkät om reform av familjetjänster
På svenska, se nedan

Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut uudistuvat ja nyt tarvitsemme sinun apuasi selvittääksemme, millaisiksi palveluiden tulisi uudistua.

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aina neuvolasta yläkouluun ja harrastustoiminnasta lastenlääkäripalveluihin kattava uudistus toteutetaan Varsinais-Suomen alueella. Kysely toteutetaan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa  (LAPE) Varsinais-Suomessa toteuttavan Lupa auttaa! -hankkeen toimesta yhteistyössä Paraisten ja Kemiönsaaren kanssa.

Sinulla, lapsiperheiden palvelujen käyttäjällä, on ensiarvoisen tärkeä tieto siitä, mikä nykyisissä palveluissa toimii, mitä puutteita palveluissa on, ja miten palveluiden käyttäminen olisi jouhevampaa ja sinun erityistarpeet huomioonottavampaa. Sinulla on arvokasta tietoa palvelujen toimivuudesta ja erityisesti siitä, mihin suuntaan ja miten palveluja pitäsi kehittää. Kerro meille avoimesti, millaiset ovat sinulle ja perheellesi hyvin toimivat lapsi- ja perhepalvelut 

Kysely suoritetaan anonyymisti eikä vastaajien henkilöllisyys tule tuloksia julkaistessa ilmi. Vastauksia käytetään Varsinais-Suomen lapsiperhepalvelujen kehittämiseksi.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta kuntasi tuleviin lapsiperheiden palveluihin!

Kiitos jo etukäteen!


Tjänsterna för barn, unga och familjer kommer att förnyas och nu behöver vi din hjälp för att ta reda på hur det borde göras.

Det kommer att genomföras en reform som omfattar alla tjänster för barn, unga och familjer från rådgivning till högstadieskola och från fritidsverksamhet till barnläkare i Egentliga Finland. Denna enkät görs av projektet Lupa auttaa som driver Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) i Egentliga Finland. Enkäten genomförs i samarbete med Pargas och Kimitoön. 

Du som använder tjänsterna för barnfamiljer vet bäst vad som fungerar och inte fungerar med dem. Därigenom vet du även hur vi kan göra det smidigare för dig att använda tjänsterna och bättre beakta dina särskilda behov. Du har värdefull kunskap om hur tjänsterna fungerar och speciellt hur de borde utvecklas. Berätta oss öppet hurdana barn- och familjetjänster fungerar bäst för dig och din familj.

Enkäten genomförs anonymt och de svarandes identitet kommer inte fram när vi publicerar resultaten. Svaren används för att utveckla tjänster för barnfamiljer i Egentliga Finland. Det tar endast ca 5 minuter att svara på enkäten.
Svara på enkäten och påverka framtida tjänster för barnfamiljer i din kommun!

Tack på förhand!