Heaoluküsitlus 2019

Hoiakud heaolu suhtes, eluviisid ja tarbimisharjumused

Lugupeetud vastaja! 

Käesolev küsitlus on osa valdkondadevahelisest teadusprojektist, milles vaadeldakse tervise- ja heaoluturismi Soome, Eesti ja Venemaa vahel. Teadusprojekti rahastab sihtasutus Koneen-säätiö (https://koneensaatio.fi/en/).

Ankeetküsitluses kaardistame seisukohti tervise ja heaolu ning heaolu edendamise kohta ja kogemusi nendest. Oleme huvitatud ka heaolutoodete ja -teenuste tarbimisega seotud küsimustest ning spaaturismist Soomes ja Eestis. Teie vastused on meile väga tähtsad. Küsimustele vastamisega aitate kaasa ülikoolis läbiviidava heaolu-uurimuse tegemisele ning osalete uute heaolualaste toodete ja teenuste kontseptsioonide arendamisel. Võite soovi korral osaleda ka loteriis. Ankeedi täitmine võtab aega umbes 10 minutit.

Küsitlusele vastamine on anonüümne ja konfidentsiaalne ning osalejate andmeid ei kasutata kommertseesmärkidel ega avaldata kolmandatele osapooltele.
0% Lõpetatud