Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 30 op
Lisähaku ajalla 6.5.–15.8.2019

1. Henkilötietoja

2. Erikoistumiskoulutuksen maksaja Tämä kysymys on pakollinen

4. Valitse laskutustapa, jos maksaja on työnantaja tai joku muu taho Tämä kysymys on pakollinen

5. Jos valitsit verkkolaskun, täytä kaikki kohdat

6. Jos valitsit paperilaskutuksen, täytä kaikki kohdat

Hakukysymykset ja vastausten pisteytys

7. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista?
(Max. 5 pistettä)
Tämä kysymys on pakollinen

8. Arvioi ja perustele, miten organisoit ja sovitat yhteen itsenäisen opiskelun, työelämän ja muun elämäsi?
(Max. 3 pistettä)
Tämä kysymys on pakollinen

9. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi. 
Esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tetokantojen käyttö, näyttöön perutuva toiminta/tiedon hyödyntäminen jne.
(Max. 2 pistettä)
Tämä kysymys on pakollinen

10. Valmistumisen jälkeinen alan työkokemus kuukausina?
(Alle 12 kk = 0 pistettä, 12–24 kk = 1 piste, yli 24 kk 2 pistettä.)
Tämä kysymys on pakollinen

11. Lisätietoja hakemukseeni liittyen

12. Saako sinulle lähettää sähköisiä uutiskirjeitä ajankohtaisista täydennys- ja erikoistumiskoulutuksista? Tämä kysymys on pakollinen