Tutkimuslupahakemus Keudaan

Tutkimuslupa tarvitaan silloin, kun tutkimuksen kohteena on Keudan toiminta, rakenne tai henkilöstö. Tutkimusluvan myöntäminen ei velvoita tutkimuksen kohteita osallistumaan tutkimukseen. Tutkijan on aina neuvoteltava erikseen tutkimuskohteena olevien toimialojen/toimipisteiden kanssa tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen teko ei saa häiritä tutkimuskohteen toimintaa.

Tutkimuksen nimi Tämä kysymys on pakollinen

Tutkimuksen suunniteltu koulutusala Keudassa Tämä kysymys on pakollinen

Mitä koulutusalaa tutkimuksesi koskee? (Keudan koulutusten hakukoneella voit hakea koulutuksia toimialoittain ja toimipisteittäin, Koulutushaku löytyy osoitteesta www.keuda.fi/koulutustarjonta)

Tutkimuksen suunniteltu toimipiste Keudassa Tämä kysymys on pakollinen

Missä toimipisteessä aiot tutkimuksesi suorittaa? (Keudan koulutusten hakukoneella voit hakea koulutuksia toimialoittain ja toimipisteittäin, Koulutushaku löytyy osoitteesta www.keuda.fi/koulutustarjonta)

Lyhyt kuvaus tutkimuksen sisällöstä ja menetelmistä. Liitä tutkimussuunnitelma liitteeksi. Tämä kysymys on pakollinen

Tutkimussuunnitelmaliite Tämä kysymys on pakollinen

Tutkimusaineiston otanta ja keruutapa Tämä kysymys on pakollinen

Tutkimustyyppi Tämä kysymys on pakollinen

Mikä on tutkimuksesi tarkoitus?

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika? Tämä kysymys on pakollinen

Onko tutkimuksen kohteena henkilö/henkilöitä, jonka/joiden osallistumisesta päättää huoltaja tai edunvalvoja? Tämä kysymys on pakollinen

Miten huoltajan/edunvalvojan suostumus hankitaan? Tämä kysymys on pakollinen

Käsitelläänkö tutkimusta tehtäessä henkilötietoja? Tämä kysymys on pakollinen

Muodostuuko tutkimusta tehtäessä henkilötietopohjainen tutkimusrekisteri? Tämä kysymys on pakollinen

Jos muodostuu henkilötietopohjainen tutkimusrekisteri, liitä mukaan henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (www.tietosuoja.fi).  Tämä kysymys on pakollinen

Käytetäänkö tutkimuksessa jo olemassa olevien rekisterien tietoja? Tämä kysymys on pakollinen

Kerro tarkemmin minkä rekisterin/rekisterien tietoja käytetään?

Onko tämä tutkimus osa jotain laajempaa tutkimusta tai projektia? Tämä kysymys on pakollinen

Mistä laajemmasta tutkimuksesta tai projektista on kyse?

Tutkijatahon tiedot Tämä kysymys on pakollinen

Arvioi, miten tutkimus hyödyntää Keudan henkilöstön tai toiminnan kehittämistä? Tämä kysymys on pakollinen

Tutkimuksen tekijän/tekijöiden sitoumus. Liitä tähän täytettynä  "Tutkimuksen tekijöiden sitoumus"-lomake, joka löytyy osoitteesta www.keuda.fi/tutkimuslupa. Tämä kysymys on pakollinen