Inkomstregistret – undersökning av användartillfredsställelse för informationsproducenter

Du kan ändra språket i undersökningen uppe i högra hörnet.

1. Välj den kanal, med vilken du använder inkomstregistret:

2. Välj, i vilken roll du sköter ärenden i inkomstregistret: