LOMAOHJAAJIEN PALAUTE 2019

2. Loman alkamisajankohta (päivämäärä)

3. Loman päättymisajankohta (päivämäärä)

4. Lomamuoto

5. Lomalaisten osallistuminen järjestettyihin ohjelmiin

6. Suunniteltujen ohjelmien toteutuminen

LOMAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

7. Vastasiko lomaohjelma ryhmän tarpeita?

8. Miten loma mahdollisti lomalaisten keskinäisen vertaistuen toteutumisen?

9. Miten toteutitte infotilaisuuden?

10. Miten toteutitte ryhmäyttämisen?

11. Miten toteutitte palautetilaisuuden?

12. Lomapalaute kerättiin?

13. Toteutuivatko lomalle asettamasi tavoitteet?

14. Toivomuksia MTLH:lle