Idébeskrivning

Har du en idé som du tror kan förbättra vården i på Akademiska sjukhuset? Då är du välkommen att fylla i den här idébeskrivningen och skicka in den till enhetens idékoordinator.

1. Kontaktinformation

2. För vilken avdelning/mottagning gäller din idé? Den här frågan är obligatorisk

3. Kryssa för om du är: Den här frågan är obligatorisk

4. Beskriv din idé Den här frågan är obligatorisk

5. Hur kom du på din idé? Den här frågan är obligatorisk

6. Vad är bra med din idé? Den här frågan är obligatorisk

Du får ett svarsmail när din idé är mottagen med information om vad som blir nästa steg.
Genom att skicka in din idébeskrivning samtycker du till att vi registrerar din idé samt dina personuppgifter. All registrering av personuppgifter sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) (GDPR).