Kuntalaisen hyvinvointikysely

Hyvä kuntalainen. Tällä kyselyllä kartoitamme kuntalaistemme mielipiteitä Ylitorniosta asuinkuntana ja sen palveluista. Samalla saamme tärkeää tietoa asukkaiden hyvinvoinnista elämän eri osa-alueilla.
Ylitornion kunta kannustaa kuntalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan oman kuntansa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.  Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen ovat tärkeä osa hyvinvointia.   
 
Hyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään Ylitornion kunnan toiminnan ja talouden seurannassa, hyvinvointikertomuksessa ja palvelujen kehittämisessä.

Kyselyn vastaukset ja tulokset käsitellään niin, ettei vastaajat ole tunnistettavissa. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kymmenen kerran sarjalippu kuntotalolle (uimahalli/kuntosali). Mikäli haluat osallistua arvontaan, ole hyvä ja täytä viimeiseen kohtaan yhteystietosi.

Hyvinvointikysely toteutetaan ajalla 1.3.- 31.3.2019.

1. Sukupuolesi?

2. Ikäsi?

3. Tämänhetkinen elämäntilanteesi?

4. Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä elämääsi (esim. perhe, ystävät, työ, harrastukset,terveys, taloudellinen tilanne)?

5. Mihin elämäsi osa-alueisiin olet tyytyväinen ja mihin tyytymätön?

6. Minkälainen on terveydentilasi?

7. Miten arvioit ruokailusi terveellisyyden?

8. Oletko huolestunut omasta alkoholinkäytöstäsi?

9. Oletko huolestunut jonkun läheisesi alkoholinkäytöstä?

10. Kuinka monta tuntia viikossa harrastat liikuntaa? Voit laskea mukaan myös hyötyliikunnan.

11. Mitä liikuntaa harrastat?

12. Minkälainen on mielialasi yleensä?

13. Kuinka usein tunnet itsesi yksinäiseksi?

14. Kuinka turvalliseksi koet asuinympäristösi?

15. Jos koet turvattomuutta, mistä tekijöistä se johtuu?

16. Koetko asuinympäristösi viihtyisäksi?

17. Kuinka asuinympäristösi viihtyvyyttä voitaisiin parantaa?

18. Kuinka arvioisit kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä
4
Hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä
Sosiaalitoimi
Vanhustyö
Palvelutalo
Kehitysvammahuolto
Vammaispalvelut
Lapsi- ja perhetyö
Eläinlääkintähuolto
Muu mikä

19. Mitä kunnan sosiaali- tai terveyspalvelua tulisi mielestäsi kehittää ja kuinka?

20. Kuinka arvioisit Ylitornion kunnan terveyskeskuksen palveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä
4
Hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä
Vastaanotto/päivystys
Terveyskeskusairaala
Kotisairaanhoito
Fysioterapia
Mielenterveystoimisto
Neuvola/kouluterveydenhoito
Päihdehuolto
Hammashoito
Muu mikä?

21. Mitä Ylitornion terveyskeskuksen palvelua tulisi kehittää ja kuinka?

22. Kuinka arvioisit kunnan vapaa-aikatoimen palveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä
4
Hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Muu mikä?

23. Mitä kunnan vapaa-aikatoimen palvelua tulisi mielestäsi kehittää ja kuinka?

24. Kuinka arvioisit Tornionlaakson kirjaston palveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä
4
Hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä
Ylitornion kirjaston toimipiste
Kirjastoauto Väylän kulkuri
Muu mikä?

25. Mitä Tornionlaakson kirjaston palvelua tulisi kehittää ja kuinka?

26. Kuinka arvioisit Meän opiston palveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä

4
hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä

27. Mitä Meän opiston palvelua tulisi kehittää ja kuinka?

28. Kuinka arvioisit kunnan varhaiskasvatuksen palveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä
4
Hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä
Perhepäivähoito
Päiväkodit
Esiopetus
Muu mikä

29. Mitä kunnan varhaiskasvatuksen palvelua tulisi kehittää ja kuinka?

30. Kuinka arvioisit kunnan perusopetuksen palveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä
4
Hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä
Ala-asteet
Koulukuljetukset
Iltapäiväkerhotoiminta
Koulukuraattori/koulupsykologi
Muu mikä?

31. Mitä kunnan perusopetuksen palvelua tulisi kehittää ja kuinka?

32. Kuinka arvioisit kunnan teknisen toimen palveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä
4
Hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä
Ravitsemispalvelut
Pesulapalvelut
Siivouspalvelut
Rakennustarkastustoimi
Kiinteistöpalvelut
Vesi- ja viemärilaitos
Kaavatiet
Vuokra-asunnot
Alkkulan aluelämpö Oy
Muu mikä?

33. Mitä kunnan teknisen toimen palvelua tulisi kehittää ja kuinka?

34. Kuinka arvioisit kunnan hallinto-osaston palveluja?

1
Erittäin huono
2
Huono
3
Tyydyttävä
4
Hyvä
5
Erittäin hyvä
6
En käytä
Edunvalvonta
Maaseututoimi
Elinkeinotoimi
Työllistäminen
Kulutus- ja velkaneuvonta
Lomituspalvelut
Muu mikä?

35. Mitä kunnan hallinto-osaston palvelua tulisi kehittää ja kuinka?

36. Koetko, että pystyt vaikuttamaan sinua koskeviin asioihin kunnan päätöksenteossa?

37. Miten haluaisit parantaa kuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia kunnan päätöksenteossa?

38. Oletko osallistunut kunnan järjestämiin kysely- tai yleisötilaisuuksiin viimeisen vuoden aikana?

39. Mitkä olisivat mielestäsi tärkeimmät kehittämiskohteet kunnassa, jotka parantaisivat hyvinvointiasi ja terveyttäsi? Voit antaa tässä myös toiveita, moitteita tai muita kehittämisideoita kunnalle. Sana on vapaa.

40. Mikäli haluat osallistua lahjakortin (10 krt. sarjalippu) arvontaan Kuntotalolle, ole hyvä ja täytä yhteystietosi.

Lämpimät kiitokset vaivannäöstäsi ja aurinkoista kevättä!