TELMA-aloituskysely

Palautekysely  TELMA- koulutuksen aloittaneille opiskelijoille.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista tehdyistä yhteenvedosta ei voi päätellä kenenkään yksittäisiä vastauksia.

1 Omaohjaajasi Tämä kysymys on pakollinen

2 Kenen ohjaamana hakeuduit Telma-koulutukseen Tämä kysymys on pakollinen

3 Huomioitiinko tarpeesi opintojen alussa? Tämä kysymys on pakollinen

4 Pääsin aloittamaan Valma-koulutuksen minulle sopivana ajankohtana Tämä kysymys on pakollinen

5 Koen kuuluvani TELMA-ryhmääni Tämä kysymys on pakollinen

6 Onko sinua kiusattu, häiritty tai syrjitty Telma-koulutuksen alussa? Tämä kysymys on pakollinen