Palaute muovinkeräysviikolta 43
1. Mihin veit muovijätettä?
2. Mitä muovijätettä veit?
3. Mistä sait tietää keräyksestä?
4. Mikä maatalousmuovin kierrätyksessä on mielestäsi haastavinta tai helppoa?
erittäin
haastavaa
melko
haastavaa
ei helppoa,
eikä haastavaa
helppoa
erittäin
helppoa
Lajittelu
Jätteen puhtauden arviointi
Säilytys / Varastointi
Kuljetus
Tiedonsaanti
Kustannukset
Muu mikä
5. Haluan, että olette minuun yhteydessä maatalousmuovijäteasioissa?
Nimi
Sähköposti
Postinumero
Postitoimipaikka