Kysely työpaikkaohjaajalle opiskelijan työpaikalla oppimisen ja näyttöjen toteutumisesta

Kyselyn tarkoitus

Keräämme kyselyllä tietoa opiskelijoiden työpaikalla oppimisesta ja näyttöjen toteutumisesta. Palautteen avulla kehitämme työpaikalla oppimisen ja näyttöjen käytäntöjä sekä oppilaitoksemme työelämäyhteistyötä. Olemme esimerkiksi tehostaneet tiedottamista Luovin tarjoamasta tuesta työpaikkaohjaajille ja opiskelijoille. Olemme myös lisänneet vaihtoehtoisia mahdollisuuksia saada perehdytystä työpaikkaohjaajana toimimiseen.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen vastaajan nimi- tai yhteystietoja raportoida tai julkaista. Tarvittaessa olemme mielellämme yhteydessä työpaikan kanssa yhteistyön kehittämisen merkeissä.

Kiitos palautteestasi!