Vanhempien ja lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa


Arvoisat huoltajat!

Joensuun seudun kahdeksan kuntaa ovat valmistelleet Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman, joka on otettu käyttöön 1.8.2017. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuu lasten ja vanhempien/huoltajien osallisuus.

Haluamme seudullisesti selvittää, millaisia ovat lasten ja huoltajien kokemukset osallisuudesta. Tämä asiakaskysely on alkumittaus tulevaisuudessa säännöllisesti toteutettaville kyselyille. Seuraava kysely toteutetaan toukokuussa 2018.

Kyselyssä on omat osuudet vanhemmille/huoltajille ja lapsille. Lasten osuus on tarkoitus toteuttaa vanhempien/huoltajien haastatteluna. Jos koette, että lapsenne ei vielä osaa vastata kysymyksiin, voi lapsen osion toteuttaa tulevaisuudessa seuraavissa kyselyissä.

Kyselyjen tuloksia käytetään varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen sekä parantamiseen, siksi vastauksenne ovat tärkeitä ja toivomme Teiltä aktiivista osallistumista.
Kysely on avoinna 6. - 13.11.2017.  

Voit vastata kyselyyn sähköisesti Heinäveden kunnan nettisivulla osoitteessa: www.heinavesi.fi
Kysely löytyy varhaiskasvatuksen sivulta: varhaiskasvatus ja koulutus/varhaiskasvatus

Jos et halua vastata tähän kyselyyn sähköisesti, niin pyydä paperinen kyselylomake hoitopaikasta. Voit palauttaa täytetyn kyselylomakkeen lapsesi hoitopaikkaan.

 

Huoltajien ja lasten kokemuksia varhaiskasvatuksessa:

Taustakysymykset

1. Lapsenne ikä?

2. Milloin lapsenne on aloittanut varhaiskasvatuksessa?

3. Milloin lapsenne varhaiskasvatussuunnitelma on edellisen kerran laadittu?

4. MIssä lapsesi on varhaiskasvatuksessa