Sähköinen osallistuminen alueidenkäytön suunnittelussa
Tällä kyselyllä kartoitetaan sähköisen osallistumisen käytäntöjä alueidenkäytön suunnittelussa. Kysely on suunnattu erityisesti Suomen kuntien, kaupunkien ja maakuntien alueidenkäytön suunnittelun parissa toimiville henkilöille, mutta myös muut aiheen parissa työskentelevät ovat tervetulleita vastaamaan.

Sähköisellä osallistumisella tarkoitamme tässä kansalaisten suoraa osallistumista alueidenkäytön suunnitteluun. Se voi olla esimerkiksi paikkaan liittyvien kokemusten kartoittamista suunnittelua varten, verkkokeskustelua suunnittelun tavoitteista tai ideoiden joukkoistamista. Se voi tarkoittaa myös kuntalaisten omia sosiaalisen median ryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kysely tuottaa tietoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmisteluun. Kyselyn tuloksia käytetään myös sähköisen osallistumisen tutkimukseen.

Kysely on avoinna 22.5. – 21.6.2018 välisen ajan. Kyselyn lopussa voit halutessasi antaa sähköpostiosoitteesi, niin saat tiedon kyselyn tuloksista niiden valmistuttua.

Lisätietoa kyselystä antaa erityisasiantuntija Pilvi Nummi ympäristöministeriöstä (pilvi.nummi@ym.fi).