ILMOITTAUTUMINEN

Sähköinen arviointi I: Oppimisprosessin arviointi digiavusteisesti
1. Ilmoittautujan tiedot
Sukunimi
Etunimi
Matkapuhelin
Sähköposti
2. Työpaikan tiedot
Työpaikka/yksikkö
3. Lisätietoja (esim. erityisruokavalio)
4. Haluan jatkossa tietoa TOP-keskuksen tulevasta koulutustarjonnasta. Liittäkää minut sähköpostilistalle (max 2 viestiä/kk)
Jos olet liittynyt aiemmin, ei-valinta ei poista sinua listalta. Uutiskirjeen peruminen: http://edu.turku.fi/koulutus/kirje/
 
 
Tilastotiedot Opetushallitukselle (Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke):
5. Sukupuoli
6. Asema/tehtävä
7. Äidinkieli
8. Työskentelen pääosin
9. Kokemus opetustoimen tehtävistä
10. Työpaikan sijainti