Resto2019-tietotaitokilpailuiden palautekysely joukkueille

Markkinointi ja tiedottaminen

Sain ennakkoon riittävästi tietoa kilpailuihin liittyvistä asioista.

Ennakkoon saamani infopaketti kilpailuista oli tarpeellinen.

Ongelmatilanteissa sain nopeasti vastauksen kysymyksiini.

Facebookissa ja Instagramissa julkaistut päivitykset olivat mielenkiintoisia.

Resto2019-kilpailuiden verkkosivujen sisältö oli sopivan monipuolista.

Vapaa sana markkinoinnista ja tiedottamisesta: