Fortbildning Tidig upptäckt av risk- och missbruk hos unga

Centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks -och beroendevården i Värmland bjuder in till gemensam fortbildningsdag i syfte att stärka det lokala professionella nätverket. Med god kännedom om varandra blir samarbete runt den unge bättre, förmågan ökar att upptäcka risk och missbruk tidigt och individanpassningen av metoder förenklas.

1. Kontaktuppgifter

Förnamn
Efternamn
Mobil
E-post
Avdelning/organisation