Kyselylomake opetustoimen henkilöstökoulutukseen osallistujalle

1. Mihin koulutukseen osallistuit Tämä kysymys on pakollinen

2. Missä maakunnassa työpaikkasi sijaitsee Tämä kysymys on pakollinen

3. Mikä on äidinkielesi Tämä kysymys on pakollinen

4. Sukupuoli

5. Missä ensisijaisesti työskentelet? Tämä kysymys on pakollinen

6. Missä tehtävässä pääasiassa työskentelet? Tämä kysymys on pakollinen

7. Kuinka pitkä kokemus sinulla on alasi tehtävistä? Tämä kysymys on pakollinen

8. Minkä ikäinen olet? Tämä kysymys on pakollinen

9. Seuraaviin väittämiin pyydetään vastaamaan asteikolla 1-5, jossa arvosana 1 vastaa täysin eri mieltä olevaa mielipidettä ja arvosana 5 täysin samaa mieltä olevaa mielipidettä. Laita ruksi mielipidettäsi vastaavaan ruutuun. Tämä kysymys on pakollinen

1
2
3
4
5
Koulutuksen sisällöt olivat tärkeitä oman työn kannalta
Koulutus antoi työvälineitä työyhteisön kehittämiseen
Koulutuksen sisällöt vastasivat tavoitteita
Koulutus toteutettiin vuorovaikutteisesti ja osallistavasti
Koulutus innosti uudistamaan omaa tapaa työskennellä
Kouluttaja oli ammattitaitoinen
Koulutuksen toteuttamistapa edesauttoi osallistumista

10. Suosittelisitko koulutusta muille? Tämä kysymys on pakollinen

11. Minkä arvosanan annat koulutukselle asteikolla 1-5? Tämä kysymys on pakollinen

12. Terveisiä, kehittämisehdotuksia ja koulutustoiveita:

13. Sukupuoli