POKAT 2021 luonnos
Lausunnon antajan yhteystiedot
Organisaatio
Yhteyshenkilö
Sähköposti
Puhelin
Yleisluontoiset kommentit maakuntaohjelman luonnoksesta:
1. Pohjois-Karjalan nykytila ja sen kehitysnäkymät:
Mahdollinen sanallinen kommentti: