Haku joustavaan perusopetukseen (JOPO-luokalle)

                                                                                                                Oppilas täyttää hakemuksen yhdessä huoltajan kanssa.

HAKIJAN TIEDOT

1. Sukunimi

2. Etunimet

3. Oppilaan kutsumanimi

4. Syntymäaika

5. Postiosoite – ja toimipaikka

6. Nykyinen koulu

7. Luokka ja opetusryhmä ja luokanvalvoja

HUOLTAJIEN TIEDOT

8. Huoltajan nimi:

9. Osoite (jos eri kuin oppilaan):

10. Puhelinnumero:

11. Toisen huoltajan nimi:

12. Osoite (jos eri kuin oppilaan):

13. Puhelinnumero:

HAKIJAN OSUUS
Koulunkäynti

14. Miten arki sujuu koulussa nyt?

15. Mistä kouluaineista olet kiinnostunut? Miksi?

16. Mistä kouluaineista et pidä? Miksi? Mitkä aineet ovat erityisen vaikeita?

17. Päästäksesi jopo-luokalle täytyy koulunkäynnin sujua jo tänä keväänä. Miten aiot parantaa koulunkäyntiäsi?

Elämää koulun ulkopuolella

18. Miten käytät aikaasi, kun et ole koulussa?

19. Mitä harrastat?

20. Kiinnostavatko jotkin asiat sinua erityisesti? Mitä haluaisit tehdä vapaa-aikanasi?

21. Kuinka paljon vietät aikaa kavereiden kanssa?

Opiskelu JOPO –luokalla

22. Miksi haluat JOPO-luokalle?

23. Mitä tiedät JOPO toiminnasta?

Työssäoppiminen

24. Mitä kokemuksia sinulla on työelämästä?

25. JOPO vuoden aikana on pidempiä työssäoppimisjaksoja. Oletko valmis sitoutumaan työpaikoilla oppimiseen?

26. Minkälaisissa työpaikoissa toivoisit saavasi työskennellä?

Tulevaisuuden suunnitelmat

27. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

28. Millaisista ammateista olet kiinnostunut?

29. Mikä sinusta tulee isona? Mikä on unelma-ammattisi?

HUOLTAJIEN OSUUS
Kuvailkaa nuortanne

30. Mitä vahvuuksia hänellä on?

31. Missä asioissa nuori tarvitsee tukea koulussa ja vapaa-ajalla?

32. Miksi toivotte nuorenne pääsevän JOPO-luokalle?

33. Onko nuoren elämässä tapahtunut asioita, jotka ovat vaikeuttaneet koulunkäyntiä ja oppimista? Millaisia?

34. Millainen sosiaalinen verkosto nuorella on? (Kaverit, perhe, perheen ulkopuolinen tuki, sukulaiset jne)

Jotta nuori voi tulla valituksi JOPO-luokalle, täytyy myös kodin sitoutua JOPO-toimintaan.

35. Millaisissa asioissa olette kotona valmiita tukemaan nuorta?

36. Millaista yhteistyötä olette valmiita tekemään JOPO:n henkilökunnan kanssa?

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

37. Paikka ja päivämäärä

38. Huoltajan/Huoltajien allekirjoitus