Haku joustavaan perusopetukseen (JOPO-luokalle)

                                                                                                                Oppilas täyttää hakemuksen yhdessä huoltajan kanssa.

HAKIJAN TIEDOT

1. Sukunimi Pakollinen

2. Etunimet Pakollinen

3. Oppilaan kutsumanimi Pakollinen

4. Syntymäaika Pakollinen

5. Postiosoite – ja toimipaikka Pakollinen

6. Nykyinen koulu Pakollinen

7. Luokka ja opetusryhmä ja luokanvalvoja Pakollinen

HUOLTAJIEN TIEDOT

8. Huoltajan nimi: Pakollinen

9. Osoite (jos eri kuin oppilaan):

10. Puhelinnumero: Pakollinen

11. Toisen huoltajan nimi:

12. Osoite (jos eri kuin oppilaan):

13. Puhelinnumero:

HAKIJAN OSUUS
Koulunkäynti

14. Miten arki sujuu koulussa nyt? Pakollinen

15. Mistä kouluaineista olet kiinnostunut? Miksi? Pakollinen

16. Mistä kouluaineista et pidä? Miksi? Mitkä aineet ovat erityisen vaikeita? Pakollinen

17. Päästäksesi jopo-luokalle täytyy koulunkäynnin sujua jo tänä keväänä. Miten aiot parantaa koulunkäyntiäsi? Pakollinen

Elämää koulun ulkopuolella

18. Miten käytät aikaasi, kun et ole koulussa? Pakollinen

19. Mitä harrastat? Pakollinen

20. Kiinnostavatko jotkin asiat sinua erityisesti? Mitä haluaisit tehdä vapaa-aikanasi? Pakollinen

21. Kuinka paljon vietät aikaa kavereiden kanssa? Pakollinen

Opiskelu JOPO –luokalla

22. Miksi haluat JOPO-luokalle? Pakollinen

23. Mitä tiedät JOPO toiminnasta? Pakollinen

Työssäoppiminen

24. Mitä kokemuksia sinulla on työelämästä? Pakollinen

25. JOPO vuoden aikana on pidempiä työssäoppimisjaksoja. Oletko valmis sitoutumaan työpaikoilla oppimiseen? Pakollinen

26. Minkälaisissa työpaikoissa toivoisit saavasi työskennellä? Pakollinen

Tulevaisuuden suunnitelmat

27. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? Pakollinen

28. Millaisista ammateista olet kiinnostunut? Pakollinen

29. Mikä sinusta tulee isona? Mikä on unelma-ammattisi? Pakollinen

HUOLTAJIEN OSUUS
Kuvailkaa nuortanne

30. Mitä vahvuuksia hänellä on? Pakollinen

31. Missä asioissa nuori tarvitsee tukea koulussa ja vapaa-ajalla? Pakollinen

32. Miksi toivotte nuorenne pääsevän JOPO-luokalle? Pakollinen

33. Onko nuoren elämässä tapahtunut asioita, jotka ovat vaikeuttaneet koulunkäyntiä ja oppimista? Millaisia? Pakollinen

34. Millainen sosiaalinen verkosto nuorella on? (Kaverit, perhe, perheen ulkopuolinen tuki, sukulaiset jne) Pakollinen

Jotta nuori voi tulla valituksi JOPO-luokalle, täytyy myös kodin sitoutua JOPO-toimintaan.

35. Millaisissa asioissa olette kotona valmiita tukemaan nuorta? Pakollinen

36. Millaista yhteistyötä olette valmiita tekemään JOPO:n henkilökunnan kanssa? Pakollinen

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

37. Paikka ja päivämäärä

38. Huoltajan/Huoltajien allekirjoitus