Kommunikaatiokerho Puhekupla, ilmoittautumiset kevät 2019

1. Osallistujan nimi ja yhteystiedot (huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite):

2. Tarvitseeko lapsi/nuori avustajaa

3. Kerhoon osallistuvan lapsen / nuoren ikä

4. Hyötyisimme kommunikaatiokerhosta koska.... (sana on vapaa!)

5. Onko kerhoon osallistuva lapsi / nuori saanut puheterapiaa?

6. Mikä kommunikoinnin apuväline lapsella/nuorella on käytössä?

7. Kuinka paljon lapsella / nuorella on käyttökokemusta kommunikointivälineestään?

8. Muuta kerhonvetäjille tärkeää tietoa: (esim. liikuntarajoitteet, mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot)