Respons på teckenwebbsidan www.folkhalsan.fi/tecken

I det här skedet av webbsidan www.folkhalsan.fi/tecken finns endast några teckenfilmer per ämnsområde.
Vi tar gärna emot din respons på webbsidan. Under 2019 utökas materialet med flera teckenfilmer.

1.

Använder du eller någon i din familj /närmiljö tecken som stöd till kommunikationen?

2.

Använder du eller någon i din familj / närmiljö teckenspråk?

3.

Hur hittade du information om www.folkhalsan.fi/tecken webbsidan?

4.

Tycker du att webbsidan med tecken är lätt att använda?

5.

Är webbsidan med tecken något som du kan ha nytta av framöver?

6.

Vet du andra som kan ha nytta av webbsidan med teckenfilmerna?

7.

Kan du tänka dig att tipsa andra om webbsidan med teckenfilmerna?

8.

Är det till nytta att materialet / teckenfilmerna utökas på webbsidan?

9. Kommentera gärna testversionen med egna ord och ge gärna förslag till förbättringar.