Kyselytutkimus kotitalousopettajille

Maa- ja metsätalousministeriön ruuan arvostuskampanja pyrkii lisäämään suomalaisten tietoisuutta ruuan alkuperän merkityksestä: kuinka ruoka tuotetaan meillä Suomessa ja mitä saamme, kun valitsemme lähellä tuotettua ruokaa.

Kotitalousopettajilla on tärkeä rooli nuorten ruokakasvatuksessa. Siksi toivoisimme mielipidettäsi siitä, miten tärkeänä koet asian tärkeyden. Alla muutama kysymys, johon toivoisimme sinun vastaavan. Vastaamiseen menee aikaa muutama minuutti. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä.

1. Keskusteletteko kotitaloustunnilla oppilaiden kanssa ruuan alkuperästä?

2. Koetko itse tärkeäksi puhua kestävän ruoan tuotannosta?

3. Kaipaisitko itse lisää tietoa tai materiaalia ruoan alkuperästä ja tuotannosta?

4. Jos vastasit kyllä, niin millaista tukimateriaalia haluaisit?