Asiakastyytyväisyyskysely nettiterapia

Mitä Tutoriksen palvelua olette saaneet?

Lapsen ikä

Harjoittelun toteutus ja edistyminen

Lähtötaso ennen Tutoriksen äänneharjoittelua (valitkaa yksi vaihtoehdoista)

Nettiterapian aikana (voit valita useamman vaihtoehdon)

Kuinka säännöllisesti lapsi harjoitteli

Lapsi teki äänneharjoituksia harjoittelujakson aikana aikuisen kanssa

Nykytilanne (valitse yksi)

Seuraavissa kysymyksissä arviointiasteikko on:
1= huono, 2= välttävä, 3= tyydyttävä, 4= hyvä, 5= erinomainen, eos= en osaa sanoa

Nettiterapiaohjaus

Nettiterapiaohjaus

1
2
3
4
5
en osaa sanoa
Palveluun liittyvien käytänteiden sopiminen
Asiakkaan tarpeiden huomioiminen
Kuinka yhteistyö asiantuntijan kanssa on sujunut?
Kuinka ymmärrettäviä ja käytettäviä asiantuntijan antamat vinkit ovat olleet?
Kuinka hyvät ohjeet saitte jatkoa varten?

Tyytyväisyys palveluun

1
2
3
4
5
en osaa sanoa
Suosittelisitko nettiterapiapalvelua muille?
Asiantuntijan ammattitaito?

Onko sinulla kehittämisideoita, terveisiä tai palautetta? Kaikenlainen palaute on tervetullutta!

500 merkkiä jäljellä