Snorkelövning

De här frågorna handlar om hur du upplevde hur det var att använda appen Snorkelövning

Dagens datum

Ålder

Vem/vilka har använt appen:

Typ av mobil:

Uppskatta hur många gånger  du använt övningarna i appen

1. Det var lätt att komma igång – ladda ner, att använda appen.

2. Det var lätt att förstå instruktionerna och vad jag skulle göra.

3. Det var lätt att förstå texterna i appen.

4. Jag har tränat och gjort övningarna i appen.

7. Övningarna i appen har varit till hjälp för mig.

7. Jag använder gärna appen igen om jag behöver.

Egna synpunkter, förbättringsförslag mm