Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely 2019

Haluamme kehittää toimintaamme ja pyydämme teitä mukaan tähän kehittämistyöhön. Vastatkaa kyselyyn    päivään mennessä.

1. Varhaiskasvatusmuoto

2. Vastaa alla oleviin väittämiin ja kommentoi halutessasi tarkemmin.
Varhaiskasvatuksen aloitus sujui joustavasti (oli riittävästi aikaa, sai riittävästi tietoa)

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

3. Lapseni lähtee mielellään varhaiskasvatukseen

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

4. Varhaiskasvatuspaikan ilmapiiri on myönteinen (lämpö, välittäminen, positiivisuus, huomioiminen ym.)

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

5. Tiedämme riittävästi toiminnan sisällöistä (esim. tavoitteet, osallisuus, musiikki, liikunta, leikki)

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

6. Olemme voineet vaikuttaa toiminnan sisältöihin

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

7. Tiedonkulku on riittävää (mm. käytännön asiat, Daisy, toiminnan sisällöt)

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit
Omat kommentit

8. Kasvattajat välittävät päivittäin tietoa lapsen toiminnasta, kokemuksista ja oppimisesta

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

9. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

10. Henkilökunta toimii ammattitaitoisesti

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

11. KYSYMYKSET LAPSELLE TAI LAPSEN NÄKÖKULMASTA.
Lapsen mielipiteet ja ajatukset otetaan huomioon.

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

12. Lapsellani on kavereita

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

13. Lapsen mielestä mukavinta varhaiskasvatuksessa on...

14. Lapsen mielestä ei niin mukaavaa varhaiskasvatuksessa ole...

15. HUOLTAJILLE:
Varhaiskasvatuspalvelut ovat hyvin järjestetty ja vastaavat perheemme tarpeita

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
Omat kommentit

16. Asiakasraati on tarpeellinen yhteistyömuoto varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen?

1
2
3
4
5
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

17. Mielipiteitä toiminnasta (kokemuksia, konkreettista kertomaa)

18. Millä tavalla palveluita voisi edelleen kehittää? (ideoita, toiveita)

19. Millä tavoin olisit huoltajana halukas osallistumaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan?