Satakuntalaisten näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista
Kerro näkemyksesi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista!

Satakuntalaisten näkemykset ja kokemukset ovat avainasemassa kehitettäessä sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Digitaalisten palveluiden yleistyessä haluamme kuulla mielepiteesi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista!

Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin olet mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Satakunnan sote-uudistuksen valmistelutyössä.

Kysely on avoin kaikille täysi-ikäisille satakuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Kyselyn toteuttavat Satakunnan maakuntauudistuksen aikuispalveluiden valmisteluryhmä, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke ja SATAOSAA -hanke.