Tekstiilin ja muodin palkinnon ehdokaslinkki on sulkeutunut. Kiitos saamistamme vastauksista! Palkinnon voittaja julkistetaan 28.11. Tekstiilin ja muodin päivässä. 
www.tekstiilinjamuodinpaiva.fi