Ilmoittautuminen samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin kuulemistilaisuuteen 4.10.2018

1.

2.

3.

4.

5. Erikoisruokavalio

6. Haluan käyttää tilaisuudessa puheenvuoron

7. Muuta tiedoksi järjestäjälle