PREACT Urheiluvalmentajat ja ohjaajat

Hei sinä urheiluvalmentaja tai ohjaaja,

tämä kysely on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2018-2021 tehtävää PREACT-nimistä tutkimushanketta, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja torjua syrjintää urheilussa ja koululiikunnassa.
 
PREACT- hankkeella on Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan puolto. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto ja johtaa urheilupsykologi, liikuntatieteilijä Marja Kokkonen (marja.kokkonen@jyu.fi; 050 – 3829 335), joka antaa sinulle mielellään tästä kyselystä tai koko tutkimushankkeesta lisätietoja.

Tutkimuksen tavoitteet: PREACT-tutkimuksen kolme tärkeintä tieteellistä tavoitetta ovat 1) tutkia liikunnanharrastajien, urheilijoiden ja valmentajien kokemaa ja havaitsemaa syrjintää erilaisissa liikuntaympäristöissä, 2) verrata Suomen asenne- ja syrjintätilannetta Britannian ja Singaporen tilanteeseen ja 3) selvittää sukupuolten mukaisissa erillisryhmissä ja sukupuolten yhteisissä sekaryhmissä annettuun liikunnanopetukseen ja urheiluvalmennukseen liittyviä (syrjintä)kokemuksia, myönteisiä ja kielteisiä puolia ja hyviä käytänteitä. Tämä sähköinen ja nimettömänä vastatuksi tarkoitettu kysely on suunnattu urheiluvalmentajille ja ohjaajille.Kyselyn tarjoaman tiedon avulla saamme käsityksen maamme liikunnan ja urheilun piirissä tapahtuvasta syrjinnästä ja voimme kehittää valmentajakoulutuksia ja urheiluseuratoimintaa.


Tutkimuksen tuotokset:Tutkimuksen tuloksia esittelemme kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä artikkeleissa ja kirjoituksissa, maisteriopiskelijoiden opinnäytetöissä, kongresseissa sekä valmentajien ja opettajien ammatillisissa lehdissä ja työpajoissa. Tällä kyselyllä kerättävästä numeraalisesta aineistosta kertyvä tieto esitetään koko vastaajajoukkoa tai pienempiä osajoukkoja koskevina tunnuslukuina (prosenttiosuuksina, keskiarvoina). Kenenkään yksittäisen ja nimettömänä kyselyyn vastanneen tietoja ei esitellä missään yhteyksissä.
 
Osallistumisen vapaaehtoisuus ja tietosuoja:Osallistumisesi tähän kyselytutkimukseen on nimetöntä ja täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää kyselyn täyttämisen missä vaiheessa tahansa niin halutessasi. Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan hyväksymään tietosuojailmoitukseen pääset tutustumaan tästä linkistä.

 

Kyselyn vastaajan perehdytysti antama tutkimuslupa:

 

1. Olen ymmärtänyt yllä olevat tiedot ja haluan osallistua vapaaehtoisesti tutkimukseen

0% Valmis