Mäsekin uutiskirje

REKISTERISELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy
Y-tunnus: 1487065-6
Postiosoite: Asematie 3, PL 76 52701 Mäntyharju

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Nimi: Eija Kling
Postiosoite: Asematie 3, PL 76 52701 Mäntyharju
Puhelin: 040 7741 902
Sähköposti: eija.kling@mantyharju.fi

3. Rekisterin nimi
Mäsekin uutiskirjeen tilaajat

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Lomakkeesta saatujen tietojen pohjalta lähetetään tilaajalle tiedotteita Mäsekin toiminnasta.

5. Rekisterin tietosisältö Vastaanottajan nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio

6. Tietolähde
Asiakkaan oma ilmoitus kyselylomakkeella

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä muita käyttötarkoituksia varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet
a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.
b. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Rekisteri ei ole manuaalisessa muodossa.
b. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastiedot kerätään sähköiseen järjestelmään.