Enkäten är stängd. Deadline var 3 februari.

eTwinning på UHR utlyser fortlöpande seminarierplatser. Du hittar dem alla på etwinning.se och på vår facebooksida facebook.com/eTwinningSverige.