Nominering till Årets Erasmus+ aktör

Svara på följande frågor kring lärosätets arbete med att öka antalet utresande Erasmus+ studenter (studier och praktik).


UHR kan komma att använda era svar i relevanta sammanhang, till exempel på Utbyten.se.

1. Hur arbetar lärosätet med att öka antalet utresande studenter som deltar i ett Erasmus+ utbyte?

Ge några exempel på särskilda rekryteringsinsatser som genomförts sedan 2014, till exempel kommunikationssatsningar, kampanjer eller annat relevant.

2. Hur arbetar lärosätets ledning med att främja Erasmus+ studentmobilitet på lärosätet?

Beskriv konkreta insatser och det strategiska arbete som genomförts av lärosätets ledning för att öka antalet utresande studenter.

3. Hur arbetar ni med att stödja Erasmus+ studenter före, under och efter utbytet?

Beskriv till exempel hur ni förbereder studenter inför utbytet eller hjälper dem ta vara på sina erfarenheter efter utbytet.

4. Hur arbetar lärosätet med att bredda deltagande i Erasmus+?

Ge exempel på insatser för att inkludera grupper som är underrepresenterade i Erasmus+, till exempel studenter inom vissa utbildningar eller studenter med funktionsnedsättning.

5. Beskriv den påverkan deltagande i Erasmus+ haft, eller förväntas ha på olika nivåer och hur det är kopplat till ert strategiska arbete med internationalisering.

Till exempel påverkan på deltagare, lärosätet, näringslivet och lokalsamhället

Bifoga kampanjmaterial, kommunikationsmaterial eller annat relevant som belyser lärosätets rekryteringsinsatser.

Bifoga strategier, styrdokument eller annat relevant som belyser det arbete som görs av lärosätets ledning.