Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät

Ennakkokysely työpajoja varten.
Vastaa sinua eniten kiinnostavien työpajateemojen kysymyksiin tai kaikkiin.

Työpaja 1. Ravinteiden kierto, maan kasvukunto, vesistökuormitus

1. Ravinnekierto ja lannoitus

(1= täysin eri mieltä, 2= hieman eri mieltä, 3= en tunne tätä asiaa, 4= melkein samaa mieltä, 5 =Täysin samaa mieltä)
 

1
2
3
4
5
Suomen maaseutuohjelmalle on ollut tyypillistä laaja-alaiset toimenpiteet, kuten lannoituksen rajoittaminen. Näiden tehokkuus syntyy laajan maantieteellisen kattavuuden kautta
Lannoituksen rajoitteista voidaan luopua
Lannoituksen tulisi perustua ravinnetaseisiin
Lantaongelma helpottuisi, jos lannan kuljettamista tuettaisiin paremmin
Lannan siirtoa kotieläintiloilta kasvitiloille tehtäisiin ilman tukiakin
Lantaongelman ratkaisu edellyttää alueellisesti monipuolista tuotantorakennetta
Alueelliset biokaasulaitokset ovat osaratkaisu lantaongelmaan.
Tilakohtaiset biokaasulaitokset ovat osaratkaisu lantaongelmaan
Biokaasulaitosten tuottama kierrätyslannoite on väkilannoitteelle kilpailukykyinen vaihtoehto.
Tilat voidaan velvoittaa kattamaan kierrätyslannoitteilla osa lannoituksesta.
Luotan siihen, että jätevesilietteiden tuotanto lannoitteiksi hallitaan, ja peltoon ei päädy haitta-aineita