Liisa Ihmemaassa asiakaskysely
 
Vastaamalla kyselyyn autat meitä parantamaan palveluamme ja löytämään oikeat tavat tiedottaa niistä.

Tulin Sinkkaan

Kuinka sait tiedon Sinkasta/Liisa Ihmemaassa -näyttelystä? Voit valita useamman
vaihtoehdon. Täydennä media halutessasi.

Onko Sinkka sinulle entuudestaan tuttu?

Olen saanut tarpeeksi tietoa Sinkan...
1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä

1
2
3
4
5
käynnissä olevista näyttelyistä
tulevista ohjelmistoista
tapahtumista ja luennoista

Miten mielestäsi onnistuimme Liisa Ihmemaassa -näyttelyn toteutuksessa?
1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen

1
2
3
4
5
Näyttelyn teema ja sisälto olivat onnistuneita
Näyttelyn esillepano oli onnistunut
Näyttelyn maksuton oheismateriaali oli onnistunut (esite, tiedotteet)
Näyttelyyn liittyvää maksullista oheismateriaalia oli tarpeeksi museokaupassa (kirjat, muut tuotteet)
Näyttelykokonaisuudelle annan yleisarvosanan

Olisimmeko voineet tehdä jotain paremmin? Onnistuimmeko jossain erityisen hyvin? Voit
halutessasi kommentoida omin sanoin näyttelyä, taiteilijoita, oheismateriaalia tai
museokaupan tarjontaa.

TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA

Olen

Asun

Jos et asu Keravalla, mikä sai sinut tulemaan kaupunkiin?

Käytkö usein museoissa?

Millaiset aihepiirit sinua kiinnostavat? Voit valita useampia vaihtoehtoja

Tulevaisuudessa haluaisin nähdä täällä...

Kuinka topdennäköisesti suosittelisit Sinkkaa ystävillesi/kollegoillesi?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En lainkaan
Erittäin todennäköisesti

Jäikö jotain kysymättä? Toiveita tai terveisiä meille.