Ota kantaa -päihdetilannekysely Etelä-Karjalassa

Kyselyllä selvitetään eteläkarjalaisten päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyn avulla pyritään edistämään ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteuttamista Etelä-Karjalassa. Haluamme tietää, mitkä asiat ovat kuntalaisten mielestä tärkeimpiä päihdehaittojen vähentämisessä ja millaisia keinoja he pitävät hyvinä. Kysely on osa Etelä-Karjalassa tehtävää PAKKA -toimintamallia.

1. Sukupuoli

5. Onko asuinpaikkakunnallanne tehtävä ehkäisevä päihdetyö Teille tuttua?