Ikäihmisten palveluiden laadun varmistaminen -työkokous
2.10.2019 ja 9.10.2019

1.

2. Osallistun työkokoukseen

3. Saamenkielen tulkkauksen tarve

4. Allergiat ja ruokarajoitteet

5. Ennakkokysymyksiä puhujille