Förfrågan om texttelefontjänst

Finska Hörselförbundet, Dövas Förbund och Svenska hörselförbundet samlar in respons angående användning och behov av texttelefontjänsten.

Utredningen är avsedd för alla – också för dem som inte längre använder tjänsten eller aldrig har använt texttelefontjänsten.

För att få en uppfattning om hur texttelefontjänsten används i dag och om kommande behov, är Din respons viktig för oss.

Utredningen är anonym, vi samlar inte in personuppgifter. All inkommen respons behandlas konfidentiellt och rapporteras så att enskilda svar inte kan kännas igen.

Utredningens enskilda organisationers sekretesspolicy kan läsas på respektive organisations webbsidor.

Utredningen är öppen till 8.4.2019.

OBS. Den här utredningen görs för att komplettera en utredning riktad till Vakka-Suomen Puhelin Oy:s nuvarande användare.

Närmare information om texttelefontjänsten kan läsas på https://www.vsp.fi/tekstipuhelupalvelu-2/texttelefon/

1. Använder du texttelefontjänsten?

2. Hur ofta använder du tjänsten?

3. När använder du texttelefontjänsten? Du kan välja flera alternativ.

4. Om du inte använder tjänsten just nu, i vilka situationer kunde du tänka dig att använda den? Du kan välja flera alternativ.

5. Har du tidigare använt texttelefontjänsten, men slutat använda tjänsten?

6. Om du tidigare använde tjänsten men inte använder den nu längre, varför slutade du använda den? Du kan välja flera alternativ

7. Hur viktig är texttelefontjänsten för dig?

8. Vilket är ditt modersmål?

9. Kön

10. Ålder

11. Var bor du?

12. Övriga kommenterar angående texttelefontjänsten: