Soveltavan liikunnan hakulomake, lapset ja nuoret (kausi 18-19)

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluiden soveltavan liikunnan lasten ja nuorten ohjausryhmiin. Ilmoittautuminen ryhmiin on 1.8.–19.8.2018 

Ohjausmaksut on maksettava uimahallin kassalle ennen kauden alkua.
 
Sovelletun liikunnan ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairauden, vamman tai muun toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluita, tai liikkuminen on liian vähäistä terveyteensä nähden.
 
Huoltajan tulee ilmoittaa alle 18-vuotias lapsi ja täyttää tämä lomake huolella. Soveltuvuus ryhmiin tapahtuu lomakkeen esitietokyselyllä tehtävän kartoituksen perusteella. Antamanne tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoja voi kysellä erityisliikunnanohjaajalta, p. 050 365 2341.

1. Henkilötiedot

2. Kauden 2018-2019 ryhmät:
(Kuvaukset ja hinnat ryhmistä löytyvät liikuntapalveluiden sivuilta)

3. Mikäli haet useampaan ryhmään, ilmoita, mihin ryhmään haet ensisijaisesti.

Huoltajan tulee ilmoittaa alle 18-vuotias lapsi ja täyttää tämä kysely huolellisesti. Valinta ryhmiin ja suunnittelu tapahtuu näihin tietoihin perustuen.

4. Lapsen/nuoren pituus- ja painotiedot

5. Millainen on lapsen tämänhetkinen fyysinen ja motorinen (esim. tasapaino, koordinaatio ja
ketteryys) kunto?

6. Terveydentila/liikuntarajoitteet:

7. Muut syyt, jotka rajoittavat liikuntaa/liikkumista

8. Onko käytössä liikkumisen apuvälineitä?

9. Onko lapsellanne säännöllinen lääkitys joka vaikuttaa liikuntatunnilla?

10. Onko lapsenne osallistunut viimeisen vuoden aikana ohjattuun liikuntaryhmään? Jos on, mihin?