SÄÄNTELYN VAIKUTUKSET INNOVAATIOTOIMINTAAN JA INNOVAATIOMYÖNTEISEN SÄÄNTELYN KÄYTÄNNÖT

Tämä kysely on osa Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen -selvityshanketta, joka toteutetaan osana vuoden 2019 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan kokonaisuutta. Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.

Kyselyn tavoitteena on koota näkemyksiä sääntelyn vaikutuksista innovaatiotoimintaan sekä tunnistaa hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja innovaatiomyönteisen sääntelyn kehittämiseksi. Kysely on suunnattu pääosin viranomaisille ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajille, mutta myös yritysten edustajat ja muut asiantuntijat voivat vastata kyselyyn.

Innovaatiomyönteisellä sääntelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista sääntelyä (sisältöä ja prosessia), joka huomioi vaikutukset sekä uusien innovaatioiden kehittämiseen että olemassa olevien innovaatioiden käyttöönottoon. Yleiset yritysvaikutukset ei ole tarkastelun kohteena. Sääntelyllä tarkoitetaan laajasti lakeja ja asetuksia ja niiden toimeenpanoa sekä muita sääntelyn muotoja kuten toimialojen omia ohjeistuksia ja määräyksiä. 

Pyydämme vastaamaan kyselyyn 30.6.2019 mennessä.

Kiitos, että huomioit myös mahdollisuuden välittää kyselyä eteenpäin niin omassa organisaatiossasi kuin sen ulkopuolella sääntelyn kanssa tekemisissä oleville henkilöille. 
 
Kyselyn toteutuksesta vastaa 4FRONT Oy. Toteutuksessa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietolainsäädännön edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä. Lisätietoja: http://4front.fi/tietosuojaseloste/ 
1 / 5