Asumisohjaaja, Turku

HAKIJAN TIEDOT Tämä kysymys on pakollinen

LOMAKKEEN JA TEKSTIKENTTIEN TÄYTTÖ
Tekstikentissä lisärivejä saa Enter-näppäimen avulla. Hakemukseen ei liitetä erillistä CV:tä.
OSAAMINEN

Tutkinto Tämä kysymys on pakollinen

Jos tutkinnon suorittäminen on kesken

PÄTEVYYDET

MUUT TUTKINNOT JA TÄRKEIMMÄT LISÄKOULUTUKSET

Tutkinnon/koulutuksen nimi - koulutusohjelma/Opintosuunta/Pääaine/ - Laajuus (Opintopisteet/Opintoviikot/Muu) - Suoritusajankohta (Muodossa kk/vvvv)

TYÖKOKEMUS

Tämä kysymys on pakollinen

Muu olennainen työkokemus: Työtehtävä ja sen keskeiset sisällöt - Työnantaja- Työsuhteen kesto (Muodossa kk/vvvv-kk/vvvvv) Tämä kysymys on pakollinen

Erityisosaaminen

Kirjoita tähän tehtävän hoidon kannalta keskeisiä osaamisia

HENKILÖKOHTAINEN ESITTELY JA HAKEMUS

Kirjoita tähän tehtävän hakemuksesi Tämä kysymys on pakollinen

Milloin voisit aloittaa? Tämä kysymys on pakollinen

Lähetä lomake klikkaamalla LÄHETÄ-painiketta
Kun olet lähettänyt lomakkeen, näyttöön tulee yhteenvetosivu, josta voi tarkistaa hakemuksesi ja tarvittaessa korjata tietoja

Klikkaamalla yhteenvetosivun lopussa olevaa SULJE-näppäintä, lomake lähtee eteenpäin.