Asiakkaan tyytyväisyyskysely kotihoidosta

                   Valitse jokaisen kysymyksen osalta mielestäsi sopivin vaihtoehto.
 

1. Vastaan kyselyyn itsenäisesti tai omaisen avustamana?
2. Millaisiksi arvioitte henkilökunnan ystävällisyyden?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
3. Miten hyvin henkilökunnalla on Teille aikaa?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
4. Miten hyvin olette voinut osallistua hoidon ja palvelun suunnitteluun?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
5. Miten hyvin koette itsemäärämisoikeutenne toteutuvan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
6. Millainen on mahdollisuutenne saada tarvittaessa saattaja kodin ulkopuolelle?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
7. Millaiset mahdollisuudet Teillä on päästä kotihoidon järjestämänä ulkoilemaan ?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
8. Miten hyväksi koette henkilökunnan kuntouttavan toiminnan?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono
9. Miten hyvin kotihoito auttaa Teitä lääkehoidossanne?
4=Erittäin hyvä, 3=Hyvä, 2=Kohtalainen, 1=Huono