TUTUS3 - Tulevaisuudentutkimuksen
menetelmien soveltaminen, 5 op
(2.9.-14.10.2019)

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen sekä aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi sekä tutkijan ammatti professiona.

Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin laatimalla itsenäinen harjoitustyö ja osallistumalla kurssin tehtäviin Moodlessa.  
 
Ilmoittaudu kurssille 19.-28.8. välisenä aikana. Lisätiedot: tva@utu.fi.  
 

Lisätietoja: