Teollisuusmatkailun kehittäminen

Raahen seudun yrityspalvelut hallinnoi ja toteuttaa Veden äärellä seutukunnallista (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki) matkailun kehittämishanketta. Osana hanketta toteutetaan Raahen seudun teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelma, johon tällä kyselyllä haetaan sisältöä. Kehittämissuunnitelman yhteistyökumppanina Nuotio Digital Oy.

Lyhyellä kyselyllä on kaksi tavoitetta. Toisaalta vahvistetaan ja avataan teollisuusmatkailun teoreettista käsitystä ja toisaalta saadaan selvää ehdoista, joilla julkinen ja yksityinen sektori ovat halukkaita kehittämään ja investoimaan teollisuusmatkailuun käytännössä. Kyselyn avulla luodaan yhteinen pohja aiheen kehittämiseksi vertailemalla vastaajien eri näkemyksiä keskenään. Samalla tuotetaan tietoa teollisuusmatkailun mahdollisuuksista Raahen seudulla. Verkostoituminen monialaisesti ja yhdessä tehden vahvistaa seutuidentiteettiä ja luo siihen uutta erityistä osaamista.
Matkailun strategisista kärjistä etenkin teollisuusmatkailu voi muodostaa tulevaisuudessa merkittävän osa-alueen matkailun kokonaisuudessa. Raahen seutukunta on yksi Suomen teollistuneimmista seuduista. Teollisuuslaitokset ovat iso osa alueen imagoa, joka tulee kääntää positiiviseksi mahdollisuudeksi myös matkailun kehittämisessä. Majoituspaikkojen määrällisen kasvun lisäksi teollisuusmatkailu tuo lisäarvoa kulttuuritarjontaan ja yhteiseen kulttuuriomaisuuteen. Vetovoimaisimpia teollisuusmatkailukohteita ovat ne joiden tuotteilla on symbolista merkitystä alueelle ja jotka syntyvät monien toimijoiden yhteistyöllä.
Tervetuloa mukaan ensimmäiseen teollisuusmatkailun infoon 3.4.2019 klo 15-18!
Paikka ilmoitetaan Veden äärellä -hankkeen Facebook-sivuilla www.facebook.com/vedenaarella/

ILMOITTAUDU MUKAAN 27.3.2019 mennessä tämän linkin kautta -> https://bit.ly/2C5iEAD
1/4 TAUSTAKYSYMYKSET

1. Olen seudulla toimiva tai seudulle hakeutuva

2. Edustan kuntaa