Millaisilla toimilla ja toimenpiteillä pääsemme haluttuun tavoitteeseen?

TAUSTAKYSYMYKSET

1. ,Jos olet jo kertaalleen vastannut taustakysymyksiin muissa tämän strategiaseinän kyselyissä niin ei tarvitse vastata uudelleen!

2. Mikä on yhdistyksesi tai järjestösi nimi?
Teemme osaksi järjestöstrategiaa osallistuneiden yhdistysten ja järjestöjen listan.

3. Minkä toimialan järjestössä toimit? (valitse vain yksi, ensisijainen vaihtoehto)

Voit valita 0 ja 1 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

4. Missä roolissa olet omassa yhdistyksessäsi tai organisaatiossasi (jos toimit useassa roolissa, niin merkitse ensisijainen)?

5. Millä maantieteellisellä alueella toimitte? (Valitse vain yksi vaihtoehto)

Voit valita 0 ja 1 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0
OSATAVOITTEISIIN TAI TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

6. OSATAVOITE 1: JÄRJESTÖTOIMINNAN EDELLYTYKSET 
Valitse näistä kolme merkittävintä toimenpidettä järjestötoiminnan edellytysten varmistamiseksi

Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

7. Voit kommentoida tähän valitojasi. Kerro esimerkiksi, millaisia tarkempia toimenpiteitä valintasi sisältävät.

8. OSATAVOITE 2: UUSIUTUVAT JÄRJESTÖT
Valitse mielestäsi kolme tärkeintä järjestöjen uusiutumiseen vaikuttavaa toimenpidettä.

Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

9. Voit kommentoida tähän valitojasi. Kerro esimerkiksi, millaisia tarkempia toimenpiteitä valintasi sisältävät.

10. OSATAVOITE 3: JÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Valitse mielestäsi kolme tärkeintä järjestöjen yhteistyöhön vaikuttavaa toimenpidettä.

11. Voit kommentoida tähän valitojasi. Kerro esimerkiksi, millaisia tarkempia toimenpiteitä valintasi sisältävät.

12. OSATAVOITE 4: VAIKUTTAVAT JA VIESTIVÄT JÄRJESTÖT
Valitse mielestäsi kolme tärkeintä järjestöjen yhteistyöhön vaikuttavaa toimenpidettä.

13. Voit kommentoida tähän valitojasi. Kerro esimerkiksi, millaisia tarkempia toimenpiteitä valintasi sisältävät.

14. OSATAVOITE 5: KUNTAYHTEISTYÖ
Valitse mielestäsi kolme tärkeintä järjestöjen yhteistyöhön vaikuttavaa toimenpidettä.

15. Voit kommentoida tähän valitojasi. Kerro esimerkiksi, millaisia tarkempia toimenpiteitä valintasi sisältävät.

16. OSATAVOITE 6: MAAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ
Valitse mielestäsi kaksi tärkeintä järjestöjen yhteistyöhön vaikuttavaa toimenpidettä.

17. Voit kommentoida tähän valitojasi. Kerro esimerkiksi, millaisia tarkempia toimenpiteitä valintasi sisältävät.