Tjänsten Sysselsätt skickligt (Työllistä taidolla) – Anmälningsblankett

Tjänsten Sysselsätt skickligt


Tjänsten tillhandahålls i hela landet av Nylands TE-byrå och NTM-centralen i Nyland. Tjänsten är kostnadsfri. Tjänsten genomförs av en privat serviceproducent, som du väljer själv.

Syftet med tjänsten är att hjälpa företagare att ta reda på vilken metod för anskaffning av arbetskraft som bäst passar företagets situation samt att ge råd om
- hur man skaffar arbetskraft
- hur man lockar bra arbetstagare
- vilka avtal man ska ingå
- vad man bör veta om arbetsgivarens eller beställarens ansvar och rättigheter.

Tjänsten anpassas efter din situation och du får en skriftlig plan för hur du ska gå vidare. Dessutom får du tillgång till en anvisningsbank.

 

Vad förbinder du dig till?


Tjänsten omfattar totalt 2–5 timmar. Tjänsten inkluderar en kartläggning av din situation och dina behov, rådgivning och slutsparrning senast 6 månader efter att du började använda tjänsten. Tjänsten är kostnadsfri, men när du anmäler dig till den förbinder du dig att delta i följande enkäter:

Efter avslutad bastjänst och när du har fått den skriftliga planen besvarar du kundresponsenkäten. Det tar ungefär 5 minuter att besvara enkäten på webben. Du kan få hjälp att besvara enkäten om du behöver det.

Slutsparrningen genomförs inom ett halvår från att du anmäler dig till tjänsten (beroende på din situation). I samband med slutsparrningen frågar serviceproducenten inför slutrapporten om du rekryterade arbetskraft eller skaffade arbetskraft på något annat sätt. Du måste inte skaffa arbetskraft bara för att du tar del av tjänsten, men du ska ändå fylla i slutrapporten. Det tar högst 5 minuter att svara på frågorna.

1. Jag förbinder mig att ge kundrespons på tjänsten (ca 5 min.). Jag förbinder mig också att till slutrapporten informera serviceproducenten om jag skaffade arbetskraft under tjänsten eller inte (ca 5 min.). Den här frågan är obligatorisk

Behandlingen av dina uppgifter


Uppgifterna som du anger i blanketten sparas i tjänstens kundregister och vidarebefordras till den serviceproducent som du valt. De uppgifter som du anger behandlas konfidentiellt och överlåts inte för andra ändamål. Du kan läsa registerbeskrivningarna om behandlingen av uppgifter på TE-tjänsternas webbplats.

2. Jag samtycker till att mina uppgifter samlas in och behandlas för att tjänsten ska kunna genomföras. Den här frågan är obligatorisk