Palaute järjestämisen käsikirjasta

Keräämme palautetta alueuudistus.fi-sivuston järjestäjän käsikirjasta. Palautteen avulla haluamme kehittää käsikirjaa palvelemaan käyttäjiä entistä paremmin.

1. Oletko mukana alueenne sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa?

2. Annan palautetta

3. I Suunnittelu ja seuranta -osio

4. II Ohjaus ja valvonta -osio

5. III Palvelujen hankinta ja hallinta -osio

6. IV Kehittäminen -osio

7. V Yhteistyö -osio

8. VI Järjestäjän organisoituminen ja osaamisvaatimukset -osio

9. Kuinka hyvin tekstin sisältö vastaa mielestänne niihin tarpeisiin, joita maakunnan järjestäjillä on tehtävän toteuttamiseksi? Arvioi asteikolla 1-5.

1
2
3
4
5
Ei ollenkaan
Erinomaisesti

10. Kuinka ymmärrettävää ja selkeää teksti on? Arvioi asteikolla 1-5.

1
2
3
4
5
Ei ollenkaan
Erinomaisesti

11. Onko tekstissä osioita tai asioita, mitä poistaisit tekstistä? Jos on, mitä?

12. Onko jokin asia tai osio, mikä mielestäsi puuttuu tekstistä, Jos on, mikä?

13. Muita huomioita