Palaute järjestämisen käsikirjasta

Keräämme palautetta alueuudistus.fi-sivuston järjestäjän käsikirjasta. Palautteen avulla haluamme kehittää käsikirjaa palvelemaan käyttäjiä entistä paremmin.

1. Oletko mukana alueenne sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa?
2. Annan palautetta
3. I Suunnittelu ja seuranta -osio
4. II Ohjaus ja valvonta -osio
5. III Palvelujen hankinta ja hallinta -osio
6. IV Kehittäminen -osio
7. V Yhteistyö -osio
8. VI Järjestäjän organisoituminen ja osaamisvaatimukset -osio
9. Kuinka hyvin tekstin sisältö vastaa mielestänne niihin tarpeisiin, joita maakunnan järjestäjillä on tehtävän toteuttamiseksi? Arvioi asteikolla 1-5.
1
2
3
4
5
Ei ollenkaan
Erinomaisesti
10. Kuinka ymmärrettävää ja selkeää teksti on? Arvioi asteikolla 1-5.
1
2
3
4
5
Ei ollenkaan
Erinomaisesti
11. Onko tekstissä osioita tai asioita, mitä poistaisit tekstistä? Jos on, mitä?
12. Onko jokin asia tai osio, mikä mielestäsi puuttuu tekstistä, Jos on, mikä?
13. Muita huomioita