Ympäristötiedonkeruu 2019

1. Valitse ikäsi vaihtoehdoista Tämä kysymys on pakollinen

2. Kuinka tärkeiksi koet luonto- ja ympäristöasiat arjessasi? Tämä kysymys on pakollinen

1
2
3
4
5
1 = en kovinkaan tärkeiksi, 5 = erittäin tärkeiksi

3. Minulle on tärkeää Tämä kysymys on pakollinen

Voit valita useamman vaihtoehdon tai jättää kohdan tyhjäksi, jos vaihtoehdot eivät ole itselle tärkeitä.
1 / 3