MI hösten 2019

Inbjudan till 3 dagars grundkurs i Motiverande Samtal
hösten 2019 i Karlstad


Motiverande samtal (MI) är ett förhållningssätt och en samtalsmetod under ständig utveckling.

Det är en av modellerna som rekommenderas i samband med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

MI innebär ett förhållningssätt där dialogen skall locka och stärka motivationen till positiv förändring hos patienten/klienten. Metoden innebär ett hälsofrämjande förhållningssätt hos vår personal och kan därmed påverka attityden positivt till förebyggande insatser.

Kursen vänder sig till dig, medarbetare eller chef, som är intresserad av att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor, genom att utveckla ditt sätt att samtala.

Tonvikten i grundkursen läggs vid att praktisera och öva i den andan, de egna kommunikationsfärdigheter och de samtalsverktyg som Motiverande Samtal bygger på.

Vid uppföljningsdagen redovisas hemuppgiften, som består av att spela in och skriva ut ett samtal.

Två handledare från utbildningsgruppen MI Värmland deltar alltid.

Kurslokal: Almqvistsalen, Värmlandsarkiv. Hööksgatan 2, Karlstad

Max antal deltagare: 22 stycken.

I kursavgift ingår: kurslitteratur, för- och eftermiddagsfika samt lunch alla dagar.

För anställda inom hälso- och sjukvården i Region Värmland samt de som är anslutna till Vårdvalet utgår ingen kursavgift. För övriga är kostnaden 4 500 kronor.

Om avanmälan kommer in senare än 7 dagar före kursstart, debiteras 4 500 kronor för alla.