Ehdollepanotoimikunnan kysely
Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n yhdistyksen kevätkokous on valtuuttanut ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan SLA:n hallitusjäsenten asettelua kaudelle 2018-2019. Ehdollepanotoimikunta haluaa Webropol-kyselyllä kartoittaa jäsenistön kiinnostusta pyrkiä hallitukseen. Kyselyn perusteella se tekee vuosikokoukselle ehdotuksen uusista hallitusjäsenistä.
1. Taustatiedot
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Puhelin
Yritys / Organisaatio
Tehtävänimike
Kuinka kauan olet ollut SLA:n jäsen
2. Haluan pyrkiä:
3. Olen tällä hetkellä SLA:n hallituksessa
6. Perehdy SLA:n toimintasuunnitelmiin viimeisten kolmen vuoden ajalta https://www.sla-ry.fi/materiaalit/toimintasuunnitelmat/ ja nosta esille mielestäsi kolme merkittävää seikkaa joista SLA tunnetaan.
7.

       Löytyykö nykyisestä toimintasuunnitelmasta ristiriitoja omien arvojesi osalta? Ja jos, niin mitä?

8. Suomen Liikunnan Ammattilaiset on perustettu v.2007. Toiminnan perustana organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja jäsenilleen. Nosta omien arvojesi perusteella yksi selkeä keihäänkärki, jolla yhdistystä tulisi luoda eteenpäin. Perustele vastauksesi.
9. Tuo esille kolme (3) asiaa, joilla kehittäisit SLA:n nykyistä toimintaa 1-3 vuoden aikana. Miten sinä edistäisit omalla panoksellasi kehitystoimenpiteiden eteenpäin vientiä?
10. Miten SLA ry näkyy omassa toiminnassasi?
11. Millaisilla toimenpiteillä vahvistaisit liikunnanohjauksen asemaa yhdistyksen toiminnassa?
12. Tämä kysymys on tarkoitettu nykyisille hallituksen jäsenille, jotka ovat erovuoroisia ja hakevat jatkokautta vuodelle 2018.
Tuo esille kolme (3) asiaa, joita olet vienyt omalla panoksellasi eteenpäin hallituskausiesi aikana.
13. Vapaa sana. Miksi haluaisit olla mukana Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n hallitustyöskentelyssä / puheenjohtajana?
Lisätietojen osalta voit olla yhteydessä suoraan ehdollepanotoimikunnan jäseniin:
Manu Varho, manu.varho@vierumaki.fi p. 040 7549 380
Veli-Matti Kallislahti, veli-matti.kallislahti@vantaa.fi p. 050 5118 636
Maija Lainio, maija.lainio@lieto.fi p. 050 5711 844
Reijo Häyrinen, reijo.hayrinen@sla-ry.fi, p. 050 9135 319