Koulutuspalaute

1. Arvioi koulutuksen laatua
Valitse arviointivaihtoehdoista se, joka vastaa eniten kokemustasi.

ARVIOINTIASTEIKKO 5 = olen täysin samaa mieltä 4 = olen osittain samaa mieltä 3 = en ole samaa, enkä eri mieltä 2 = olen osittain eri mieltä 1 = olen täysin eri mieltä
1
2
3
4
5
Kouluttajat ovat asiantuntevia
Opetuksen sisältö on korkeatasoista
Koulutusmenetelmät ovat nykyaikaisia ja toimivia
Käytännön järjestelyt toimivat hyvin
Voin hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa saamaani tietoa
Osallistuin itse aktiivisesti koulutukseen
Koulutus vastasi tavoitteitani/odotuksiani
Olen tyytyväinen koulutuksen rakenteeseen, aikatauluun ja ohjelmaan
Aion suositella koulutukseen osallistumista muille, esimerkiksi kollegalle

2. Olen tyytyväinen koulutukseen kokonaisuutena